Mindfulness

 Bild på vattenspegel och vitsippor

Jag använder verktyget Mindfulness, när jag hjälper människor som på olika sätt lider av stress eller någon form av utmattningssyndrom, sömnproblem eller liknande. 

Med hjälp av Mindfulnessövningar tränar Du Dig på att fokusera på det som är väsentligt. Du blir också bättre på att klara av pressen i privat- och yrkesliv.  

Mindfulness kan användas vid rehabilitering till exempel vid stresstillstånd, utmattning, kronisk värk och sömnproblem. Mindfulness hjälper bland annat individen att se på sig själv och sin situation på ett annat sätt än det vanemässiga, samt att komma i kontakt med sina resurser och utveckla dem.

Du kan ta vara på ögonblicket och må bättre, utveckla Dig själv och fungera bättre såväl i arbetslivet som privat.

Mindfulness leder också till ökad självmedvetenhet. Hur väl man känner sig själv, avgör hur man hanterar situationer och bemöter andra människor. Med god självkännedom blir man mer konsekvent och rak, vilket är en stor fördel i all kommunikation.

Träningen sker i grupp genom att jag leder övningar med efterföljande reflektioner på upplevelser av träningen. 

Stresshantering Företag

Stresshantering Privatpersoner

Kommentarer inaktiverade.